Novela zákona o místních poplatcích

07. září 2023 07:38, Mgr. Irena Sinkulová

Zákonem č. 252/2023 Sb., byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.

Novelou dochází především k úpravě a sjednocení způsobu stanovení poplatků, ale je zde více změn
a doplnění.

V příloze naleznete přehled nejdůležitějších změn (Příloha č. 1).

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná novela mění znění ustanovení zákona o místních poplatcích, která jsou citována v obecně závazných vyhláškách, je důležité vyhodnotit, zda v současné době platné vyhlášky budou v souladu i s novelizovaným zákonem o místních poplatcích v příštím roce.

Ministerstvo vnitra aktualizovalo své metodické materiály k vydávání obecně závazných vyhlášek obcí. 

V příloze připojujeme dopis Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
č.j. MV-130886-2/ODK-2023 ze dne 4. srpna 2023, v němž naleznete i příslušné odkazy na uvedenou metodiku a vzory (Příloha č. 2).Soubory ke stažení