Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí

obrazek
15. prosince 2021 10:41, Mgr.et Mgr. Dagmar Plačková
Bližší informace k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, s účinností od 01.01.2022 najdete na webových stránkách https://www.mpsv.cz
Oblast: Působnost MPSV / Rodina a ochrana práv dětí / Novela zákona o sociálně - právní ochraně dětí


https://www.mpsv.cz/web/cz/novela-zakona-o-socialne-pravni-ochrane-deti