Nová aktivita Erasmus+ Sport

obrazek
31. ledna 2023 09:14, Mgr. Barbora Štychová

V letošním roce lze nově podávat žádost o grant v programu Erasmus+ Sport. V oblasti sportu se Erasmus+ zaměřuje na mezinárodní výjezdy trenérů a dalších pracovníků, díky kterým získají cenné zkušenosti, know-how a posílí svůj profesní rozvoj...


Podporované aktivity:
Stínování (job shadowing) v zahraniční sportovní organizaci
V rámci projektů zaměřených na stínování na pracovišti zaměstnanci sportovních organizací vycestují do hostující organizace, kde mohou pozorovat každodenní činnosti, učit se novým postupům a dovednostem a získávat nové zkušenosti, které následně využijí při své vlastní práci.
Trénování v hostitelské organizací
Projekty zaměřené na trénování v hostitelské organizaci umožňují pořádání mezinárodních aktivit pro trenéry, které jsou zaměřené na sdílení zkušeností mezi trenéry, rozvoj trenérských kompetencí a získávání nových zkušeností.
Cílem nových možností v oblasti sportu je rozvoj zájmového sportu. Zapojit se do něj tak mohou veřejné i soukromé zájmové sportovní organizace, místní veřejné orgány, ale i organizace působící v profesionálním sportu, pokud zaměří svůj projekt na rozvoj sportu na zájmové úrovni.
Termíny pro podávání žádostí jsou 23. února a 4. října.

Více informací naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce ZDE: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/sport