Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 jsou vyhlášeny. Veřejnost může hlasovat.

obrazek
01. července 2021 15:23, Mgr. René Zeithaml

V letošním ročníku prestižní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 bylo nominováno 22 staveb. Odborná porota vybírala nominované stavby ze 40 přihlášených stavebních děl. Do 27. srpna 2021 bude vybírat svého vítěze také veřejnost. Prostřednictvím internetového hlasování rozhodne, která z nominovaných staveb si odnese Cenu veřejnosti. Na Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2020 bylo nominováno pět projektů.

Odborná porota navštívila všech 40 přihlášených staveb, aby je důkladně posoudila a rozhodla o udělení nominací na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020. Z nominovaných staveb se kromě titulu Stavba roku Plzeňského kraje, který může a nemusí být udělen v každé ze soutěžních kategorií, budou volit také další ocenění, kterými jsou například Cena hejtmanky Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje, Cena poroty nebo Čestné uznání poroty.

Potěšil mě rekordní počet celkem přihlášených staveb. A jsem také ráda za zájem mimoplzeňských staveb, kterých bylo přihlášeno 25, a také staveb, které přihlásily obce. Těch bylo 19. I Plzeňský kraj má v soutěži své želízko v ohni – můžeme se pochlubit rekonstrukcí víceúčelového sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického, kde je v současné době umístěno očkovací centrum. Stavba roku je přece jen soutěž, a tak mě trochu mrzí, že se nemůže na udělení cen nominovat všech 40 přihlášených staveb, od malé zrekonstruované kapličky v Dolním Kramolíně až po náročnou investici tramvajové tratě na Borská pole. I tak všem držím palce,“ sdělila Ilona Mauritzová, hejtmanka Plzeňského kraje.

Město Plzeň je velmi úspěšné v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje a mnoho ocenění putuje do krajské metropole. Každoročně je přihlášeno několik plzeňských staveb a ani letošek není výjimkou. Nechybí městské projekty našich organizací. Ve svých kategoriích se utkají například Altán zlaté rybky v zoologické zahradě, prodloužení tramvajové trati na Borská pole, ale i dvě sportovní stavby – rozšíření rozcvičovny na Atletickém stadionu města Plzně a nové ubytovací zařízení u zimního stadionu v Doudlevcích. Věřím, že i v letošním roce budou naše stavby oceněny,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa, který si osobně všechny přihlášené plzeňské stavby prohlédl v terénu.

Svého vítěze vybírá také veřejnost. Která z nominovaných staveb získá Cenu veřejnosti, lidé rozhodnou prostřednictvím internetového hlasování na stránkách www.stavbarokupk.cz od 1. července do 27. srpna 2021.

Letošní ročník soutěže se jen hemží opravdovými stavebními klenoty. Samotné získání nominace považuji v této silné konkurenci za velký úspěch. Velmi těmto kandidátům gratuluji,“ řekl Stephan Kronmüller, jednatel společnosti Eurosoftware, s.r.o., která je partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. „Cenu přeji každé z nominovaných staveb.“

Výsledky internetového hlasování budou, stejně jako všechny oceněné stavby, vyhlášeny v rámci galavečera dne 9. září 2021 v Měšťanské besedě v Plzni.

Projevený zájem přihlašovatelů o soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2020, ať už z řad soukromých nebo veřejných investorů a následné nominace jasně dokazují, že je za předchozí rok opět co nabídnout v segmentu realizace staveb k ocenění odborníků i široké veřejnosti,“ uvedl předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Petr Chvojka.

Společně s nominovanými stavbami v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020 jsou včetně nominačních hodnocení odborné poroty na webových stránkách www.stavbarokupk.cz zveřejněny také nominované projekty na Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2020.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblast Plzeň, nominovala na Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2020 celkem 5 staveb. Jedná se o díla, která vhodně dokumentují rozsah činnosti autorizovaných osob při projektování a realizaci průmyslových, inženýrských a dopravních staveb,“ uvedl předseda výboru oblasti Plzeň ČKAIT Luděk Vejvara.


NOMINOVANÉ STAVBY A HODNOCENÍ ODBORNÉ POROTY

A/ Novostavby budov
Altán zlaté rybky, Zoo Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vytvoření netypického pavilónku, poukazujícího na vzdálené kultury a jejich přístup k chovu ryb. Drobná ale přesto dominantní stavba překvapí svou tvarovou i barevnou bohatostí. Rovněž interiér vhodně doplňuje celkové pojetí objektu, v devíti originálních čínských vázách je umístěna ukázka chovu ryb. Autoři návrhu nezapomněli na příkladnou úpravu okolí. Bezbariérová cesta z kamenné dlažby
s mostky ve stylu asijské architektury se stává příjemným nástupním prostorem celé této části.

Mariánská Týnice – dostavba východního objektu
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za odvážný stavební počin, a to dostavbu nikdy nezrealizovaného východního ambitu poutního areálu. Tím byl dokončen a zvýrazněn celkový geometrický koncept, který od počátku geniální stavitel Blažej Santini Aichl zamýšlel. Složité zaklenutí tzv. českými plackami z cihel ukázalo, že i dnes lze u některých staveb za použití tradičních technologií a materiálů v návaznosti na fortel místních řemeslníků i umělců dotvořit působivou stavbu.

Rezidence Klostermann a Javor, Železná Ruda
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za pozvednutí centrální části města, doplnění reprezentativní zástavbou a kultivaci veřejného prostoru. Kromě kvalitní architektury je třeba také ohodnotit komplexní technické řešení od kombinace tepelných čerpadel, fotovoltaických panelů, dobíjecí stanice pro elektromobily až po akumulaci dešťové vody pro její zpětné využití. Hodnota domů je nejen v jejich vzhledu, ale především v polyfunkčnosti, čímž je dosaženo živosti projektu v každé době. Revitalizace veřejného prostoru potvrzuje zájem investora o kvalitní řešení.

Ubytovací zařízení u zimního stadionu Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za čisté, účelné a soudobé pojetí budovy. Jedná se o přístavbu, která působí zvenku jako malá a nenápadná, ale uvnitř nadchne chytrým řešením. V mysli každého návštěvníka zůstane pocit překvapení, když jedněmi
z mnoha dveří v chodbě, ze které jsou přístupné jednotlivé pokoje, vejde do ledově modré tělocvičny zabírající prostor dvou podlaží. Stavba splňuje všechny požadavky na plnohodnotné fungování hokejové akademie. Třešničkou na dortu je elegantní prvek vzduchotechniky vytažený nad fasádu budovy.


B/ Rekonstrukce budov

Klášter Chotěšov – záchrana a využití konventu kláštera v Chotěšově
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za záchranu západního a části severního křídla klášterního komplexu. Majestátní citlivě rekonstruované prostory získaly novou funkci – slouží pro expozice klášterního muzea i jako lapidárium barokních kamenných soch. Nová obřadní síň je důstojným místem pro obyvatele Chotěšova. V celém klášteře budou probíhat další opravy ještě dlouhá léta, ale právě postupné oživování a naplňování jeho provozu je velmi důležitou součástí celé revitalizace.

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za rekonstrukci původního historického pivovaru spojenou se zařazením překvapivých nových prvků. Jednoznačným kladem je kombinace volnočasových, vzdělávacích a sociálních aktivit, které svou rozmanitostí zajišťují živost celého projektu. Tradiční i moderní řešení nadchne každého návštěvníka. Výrazným a zapamatovatelným prvkem interiéru je prosklená podlaha nad varnou, která dodává stavbě nádech tajemna, a zejména vertikální galerie na skleněných lávkách, na níž se návštěvníkům tají dech.

Lékařský dům – přestavba objektu č.p. 403, Plasy
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za příkladný počin, který vizuálně pozvedl stavbu a umožnil její smysluplné a společensky potřebné využití. Budova získala soudobý a zároveň jednoduchý architektonický výraz. Zdařile byl zrekonstruován nejen samotný objekt, ale i komunikace z hlavní ulice a přiléhající veřejný prostor. Oceněn je přístup za spojení současných aspektů rekonstrukce staré budovy s významnou investicí v centru historické části města, v těsné blízkosti Kláštera Plasy.

Multifunkční sál pro Dům přírody Českého lesa, Klenčí pod Čerchovem
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilou rekonstrukci zejména vnitřních prostor budovy, v moderně pojatém interiéru byly citlivě zachovány a respektovány tradiční prvky, vše ve vyvážené symbióze. Objem budovy byl beze zbytku využit a dokáže nabídnout zvenku nečekaně komfortní dvouúrovňový prostor. Důležitým aspektem je nalezení nové a potřebné náplně, teprve ta dokáže vdechnout opravenému objektu nový život.

Rekonstrukce víceúčelového sálu SOUE v Plzni
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou rekonstrukci a vdechnutí nového náboje již dožilé a vytěžené stavbě. Zvolením soudobých materiálů a hravých světelných efektů na fasádě či nové barevné kombinace interiéru získal objekt dynamický vzhled a studenti nové inspirující prostředí. Celek vhodně doplňuje kultivovaný nástupní prostor s rampou a vyrovnávacími stupni. Nová architektura pozvedla celé území odborného učiliště.

Revitalizace jezuitského kostela v Klatovech
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za architektonicky i řemeslně složitou obnovu církevní stavby. Popasování se se zručností našich předků bylo pro všechny zúčastněné výzvou, které se zhostili se ctí. Při opravě kostela byly využity původní techniky, čímž získala nejen fasáda, ale i interiér nový lesk, a to rovněž díky zrestaurování vzácných maleb či unikátních barokních varhan. Každá záchrana a obnova stavební památky je žádoucí pro zachování naší historické linie a uvědomění si vlastní sounáležitosti.

Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za citlivou a profesionální rekonstrukci národní kulturní památky, provedenou s pokorou k historickému charakteru stavby, původním technickým konstrukcím a materiálům. Důsledná oprava ojedinělého autentického vybavení se dokonale pojí s umístěním expoziční výkladové části, zároveň zachovává působivou atmosféru místa. Spolu s Hamrem byly, pro zvýšení komfortu, obnoveny venkovní plochy a dostavěno hygienické zařízení pro návštěvníky.

Rozšíření ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za navrácení půvabu původní historické školní budově a zároveň za dostavbu výrazově zcela odlišného nového pavilonu. Jedná se o zdařilou rekonstrukci staré budovy, které byl citlivě vrácen původní vzhled. Navazující dostavba uchvátí svým řešením zejména pohledem ze zahrady, účelně se vyrovnává se svažitým terénem a vhodně propojuje jednotlivé části školy. V interiéru vynikají velké světlé plochy s kontrastními černými prvky dveří a topných těles.


C/ Stavby pro bydlení

Atriový dům ve svahu, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zajímavou prostorovou kompozici jednotlivých hmot soustředěných kolem centrálního atria a za přesvědčivé estetické aspekty stavby. Porotu nadchlo, že poměrně složité organizační schéma domu, navíc na svažitém pozemku, je logicky prostorově vyřešeno a působí samozřejmostí jednotlivých vazeb a funkčních návazností. Také fakt, že interiéry jednotlivých hmot přiznávají formu sedlových střech přispívá k jasnému čtení hierarchie vlastních prostor. Díky vizuálnímu propojení jednotlivých částí kolem atria došlo k nenásilnému splynutí vnitřních a vnějších částí.

Bytový dům Otýlie Beníškové 16 a 18 v Plzni
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za architektonicky přínosné doplnění zástavby ulice Otýlie Beníškové. V parteru jsou umístěny komerční prostory, které podtrhují městský charakter objektu. Porota ocenila zejména technicky náročné podzemní řešení stavby vzhledem ke stísněným podmínkám v lokalitě a v návaznosti na historickou zástavbu z počátku minulého století.

Bytový dům Otýlie Beníškové 20, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za potřebné dokomponování uliční řady a nárožní polohy. Objekt se vhodně popasoval se svojí délkou, nevyužil klasické svislé členění v šíři městských domů, ale včlenil velké okenní otvory do pravidelného rytmu užších oken. Příjemné měřítko stavby zajišťuje nesporně také cihlová fasáda, která odkazuje na původní výstavbu a vnáší k celku potřebný detail. Dům je charakteristický netypicky zvýrazněným nárožím, které dokončuje kompozici blokové struktury.

Bytový dům Svornost, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vhodné dokomponování uličního nároží a důstojnou náhradu za původní společenský dům. Porota ocenila kultivované provedení fasády či zeleň ve vnitrobloku včetně zelené střechy nad rampou do podzemního parkovacího podlaží. Zajímavým a nerušivým detailem je samostatný byt, který tvoří s hlavní hmotou jeden celek, či ponechání historického názvu domu a jeho zobrazení formou stínu na fasádě při slunečném počasí.

Bytový komplex Panorama Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vymezení jasné architektonicky čisté formy zástavby, která, přestože výškou vystupuje nad okolní domy, neztratila příjemné měřítko a intimitu. Jednoznačným kladem je zelený klidový vnitroblok bez zaparkovaných automobilů doplněný o vhodný mobiliář a pergolu zajišťující stín. Celek působí komfortním, a přesto přátelským a příjemným dojmem, což je důležité pro kvalitní bydlení.


D/ Dopravní a inženýrské stavby

Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za koncepční vyřešení dopravní situace a dynamičtější zpřístupnění důležité městské čtvrti. Jedná se o jeden z nejdůležitějších projektů města, který zpříjemnil přesuny velké části obyvatel. Zejména průmyslová zóna a univerzita získaly kvalitní a komfortní dopravní spojení. Nový terminál, záchytné parkoviště a přemostění vhodně korespondují polohově i výškově se stávajícími areály. Koordinace všech profesí a zajištění požadavků v rámci jednotlivých oborů byla bezesporu důležitou součástí celého projektu.


F/ Sportovní a volnočasové stavby

Cyklostezka Vejprnice – Skvrňany
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za významné přispění k zajištění bezpečné dopravní trasy pro pěší a cyklisty. Počin ideálně skloubil sportovní, relaxační a dopravní funkci, beze zbytku byl využit stísněný prostor mezi Vejprnickým potokem a železniční tratí. Stezka je na vhodných a potřebných místech doplněna robustním dřevěným mobiliářem, který se výborně začlenil do daného prostředí. Porota ocenila rovněž změnu rázu krajiny podél Pekelného rybníka a Vejprnického potoka, jež působí kultivovaně a přirozeně.

Revitalizace Rakovského potoka v Rokycanech
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za malebné přírodní provedení části potoka a zpřístupnění další části jeho nábřežní polohy. Již před pěti lety byla první část realizace údolí potoka oceněna „čestným uznáním poroty“. I v druhé fázi projektu se jedná o velmi citlivý přístup k této lokalitě. Údolí Rakovského potoka tak získává svůj další úsek.
A stejně tak jako v jeho první fázi je i tato realizace důkazem úspěšného spojení kvalit přírodních a rekreačních. Navíc, tyto dva aspekty se v projektu nejen sčítají, ale i vzájemně posilují.

Rozšíření rozcvičovny na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za účelné rozšíření tréninkového sportovního centra a doplnění souboru architektonicky zdařilých objektů. Jednoduchý objekt rozcvičovny záměrně hmotově navazuje na stávající tribunu i na běžecký tunel a společně vytváří harmonický a současně dynamický celek. Porota se ztotožňuje s mottem autora stavby: „Jeden oblouk se naklání k druhému, povídají si spolu a navzájem se lehce prolínají.“


G/ Veřejná prostranství

Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za realizaci kvalitního veřejného prostoru s vysokou přidanou hodnotou. Na vlastním návrhu porota zvláště oceňuje jeho prostorový koncept. Poměrně úzký prostor je velmi logicky, a přesto nenásilně, dělen na různé atmosféry. Návrh vhodně využívá existující prostorové prvky jako vzrostlý strom nebo výškový rozdíl mezi jižní a severní částí ulice. Velmi promyšlené je i používání materiálu navazujícího na provedení hlavního náměstí. Nepřehlédnutelný prvek tvoří stylizované portály, budoucí nosiče popínavé zeleně. Návrh a realizace jsou velmi moderní a zároveň perfektně integrovány do jednoho celku s historickým náměstím.


Odborná porota:

Ing. arch. Miloslav Bokota – Obec architektů
Ing. Milan Froněk – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka– člen poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Vladimíra Leníčková – členka poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Miloslav Michalec – Krajský úřad Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků


Udělované ceny:

Titul Stavba roku Plzeňského kraje
- odborná porota může titul udělit v každé kategorii, ale má právo titul neudělit
Cena poroty
Cena hejtmanky Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Ministerstva průmyslu o obchodu ČR
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti


O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje:
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.

Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové, primátora města Plzně Martina Baxy a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.