Názorová mapa dopravy Plzeňského kraje

obrazek
13. ledna 2022 08:50, aktualizováno 19:32, Ing. Bc. Vladimír Kroc
Problematika dopravy je jednou z hlavních oblastí územního rozvoje každého regionu, neboť otázky dopravy vstupují takřka do všech oblastí života obyvatel. Je jedno kam, za jakým účelem se chci dopravit z jednoho místa na druhé, zda jdu pěšky, jedu na kole, veřejnou dopravou či osobní motorovou dopravou, vždy budu muset užít dopravní sít. Ve výběru dopravního prostředku pro svoji cestu hraje kvalita dopravní sítě velkou roli. Dopravní síť je tedy jedním ze základních ukazatelů kvality života v daném území.

V posledním období Plzeňský kraj přijal několik základních koncepčních materiálů, které určují směřování dopravy v Plzeňském kraji na další období. Jedná se o výběr nového dopravce a s tím související obnova vozového parku pro veřejnou dopravu. Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2022-2026, Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje, Koncepce cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje. Plzeňský kraj taktéž úzce spolupracuje s městem Plzní na vytváření SUMPS ITI Plzeň. Jedná se o strategii vývoje dopravy nejen v Plzni, ale v širším územním vymezení Plzeňské metropolitní oblasti. Strategie tedy bude mít dopad na značnou část obyvatel Plzeňského kraje, ať již v metropolitní oblasti bydlí, či tam dojíždějí.

Plzeňský kraj v rámci zlepšování komunikace s obyvateli a vytváření otevřeného úřadu připravil aplikaci NÁZOROVÁ MAPA – Doprava PK. Tato aplikace bude umístěna na portále Plzeňského kraje a spuštěna od 15.1.2022 do 15.3.2022.

Názorová mapa dopravy umožní občanům i návštěvníkům Plzeňského kraje vkládat podněty ke zlepšení, upozorňovat na problematická, místa v dopravě či naopak ocenit současná dopravní řešení, která mobilitu v kraji podporují. Vložení příspěvku do názorové mapy je umožněno prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače. Cílem tohoto projektu je zlepšit dopravní plánování s přihlédnutím k četnosti a obsahu zadaných podnětů od běžných uživatelů dopravy a dopravní infrastruktury v našem kraji.

Po otevření aplikace se uživatelům vykreslí schéma Plzeňského kraje. Schéma je ovládatelné pomocí ovládacích panelů na levé straně plochy. V případě, že vstupujete do aplikace pomocí mobilního zařízení, aplikace umí do mapy promítnout Vaši polohu.
Na pravé straně obrazovky se zobrazují doposud vložené podněty, Kliknutím na panel +VLOŽIT PODNĚT se rozbalí okno zadání nového podnětu. Prvním řádkem je pojmenování vkládaného podnětu. V druhém řádku se rozroluje menu, ve kterém je na výběr z nabídky: chůze, cyklodoprava, pozemní komunikace, veřejná doprava. Na dalším řádku po rozbalení menu je na výběr, zda chcete upozornit na problém, či pochválit již existující dopravní řešení. Další řádek je určený pro zápis předmětu Vašeho příspěvku. O řádek níže je možné navrhnout řešení problému a dále nahrát přílohu (například fotografii). Na posledním řádku je nutné určit adresu připomínkovaného místa. To je umožněno vypsáním adresy, nebo umístěním bodu do mapy. U mobilních zařízení se po stisknutí tlačítka propíše Vaše současná poloha na mapu. Posledním krokem je potvrzení a odeslání vytvořené zprávy. Na mapě se poté zobrazí piktogram s označením oblasti dopravy, do které zadaný názor směřuje.

Po ukončení prvotního sběru podnětů dne 15.3.2021, budou zaznamenané připomínky vyhodnoceny ve spolupráci s příslušnými organizacemi Plzeňského kraje a to podle jednotlivých oblastí dopravy. U opakujících se podnětů budou hledány možnosti k odstranění zaznamenaných problémů.

Vážení občané a návštěvníci Plzeňského kraje, Děkujeme za věcné podněty a věříme, že aplikace „Názorová mapa dopravy“ přispěje ke zlepšení a zjednodušení komunikace mezi Plzeňským krajem a jeho obyvateli. Věříme, že Vaše podněty přispějí k budování kvalitní dopravní sítě na území Plzeňského kraje.

Názorovou mapu dopravy  najdete  pod  tímto odkazem : NÁZOROVÁ MAPA DOPRAVYGalerie