Návrh koncepce "Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 - 2030"

obrazek
13. ledna 2021 12:15, Ing. Jiří Soutner

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů oznamuje veřejnosti
zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

„Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 - 2030“

Návrh koncepce je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 13. 1. 2021 do 1. 2. 2021, ve zveřejněné pracovní době.Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA/SEA. Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce „Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 - 2030“ a zejména k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 00 Praha 10) nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce na úřední desce posledního kraje.

Do textové části oznámení návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí lze také nahlédnout v Informačním systému SEA (http://mzp.cz/sea/) kód koncepce MZP269K.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.


Soubory ke stažení