NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL - metodický materiál pro podporu pedagogů

26. května 2020 07:45, aktualizováno 01. června 2020 08:01, Bc. Hana Dadučová

Tým pracovníků koordinační skupiny primární prevence (KOS) vytvořil pod záštitou Mgr. Ivany Bartošové, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu, metodický materiál pro pedagogy k návratu dětí do škol. Materiál najdete v příloze.


Tento dokument i další materiály a odkazy k návratu dětí do škol naleznete na webových stránkách Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň: https://www.pepor-plzen.cz/primarni-prevence/navrat-deti-do-skol.

Soubory ke stažení