Náhradní rodinná péče

Jak uzavírat dohodu o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče obsahuje .....

Adopce

Více informací k adopci také naleznete na stránkách https://adopce.com

Hledáme rodiče

Bližší informace o pěstounské péči najdete v letáku, který je umístěn v příloze