Náhradní rodinná péče

Adopce

Více informací k adopci také naleznete na stránkách https://adopce.com

Informace o náhradní rodinné péči a sociálně-právní ochraně dětí

Webový portál - mpsv.cz

Sociálně - právní ochrana dětí

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů je jedním z právních předpisů, který upravuje ochranu práv a oprávněných zájmů dětí, více informací v příloze.....