Náhradní rodinná péče

Co všechno vás čeká na cestě k pěstounství?

Zjistěte co vás čeká na cestě stát se pěstounem .....

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí

Bližší informace k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, s účinností od 01.01.2022 najdete na webových stránkách https://www.mpsv.cz

Zprostředkování pěstounské péče

Zprostředkování pěstounské péče ....