Náhradní rodinná péče

Informace o náhradní rodinné péči a sociálně-právní ochraně dětí

Webový portál - mpsv.cz

Sociálně - právní ochrana dětí

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů je jedním z právních předpisů, který upravuje ochranu práv a oprávněných zájmů dětí, více informací v příloze.....

Adopce

Více informací k adopci také naleznete na stránkách https://adopce.com

Hledáme rodiče

Bližší informace o pěstounské péči najdete v letáku, který je umístěn v příloze

Důstojná šance na adopci

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje eviduje desítky žádostí budoucích osvojitelů, kteří jsou připraveni zajistit opuštěným dětem láskyplný domov. Více informací k utajenému porodu naleznete v příloze a v časopise Plzeňský kraj, číslo 9, ročník XV.