Nadaní žáci

Možnost testování nadaných žáků ve školách

Společnost Mensa provádí základní testování fluidního (vrozeného) intelektu. Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. IQ dětí od 5 do 14 let se měří ........

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období let 2014 – 2020

Poradou vedení MŠMT byla schválena Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020. Postupné zavádění začne v roce 2015 ve dvou krajích, a to Plzeňském a Královehradeckém.