Nadaní žáci

Systém podpory nadání a péče o nadané

Národní pedagogický institut České republiky zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů cílenou podporu školám a školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané. Na základě zkušeností s touto problematikou doporučujeme

Dítě a nadání – předškolní období

Nadání v předškolním období si můžeme představit jako soubor vloh a schopností, které umožňují dítěti dosáhnout ve srovnání s vrstevníky nadprůměrných výkonů v určité oblasti nebo více oblastech činností. Jak rozpoznat projevy nadání? Jak bojovat s mýty a předsudky o nadaných?

Krajská síť podpory nadání

Cílem Sítě podpory nadání je vytvářet prostředí pro systematickou péči o nadané žáky prostřednictvím sdílení informací a příkladů dobré praxe, vytvářením inovací a systémových návrhů

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji běží projekt "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji", jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných.

Školní soutěže a olympiády

Veškeré informace ke školním soutěžím a olympiádám pro nadané a talentované žáky (včetně výsledků soutěží) naleznete v sekci Školství a sport/Oblast mládeže a sportu/Soutěže.