Nadaní žáci

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji běží projekt "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji", jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných.

Talnet nabízí odborné T-exkurze pro mladé zájemce o přírodní vědy

Talnet, program pro nadané žáky, nabízí na letošní jaro dvě distanční T-exkurze s harmonogramem speciálně upraveným takovým způsobem, aby bylo možné je zvládnout i na dálku. Jedná se o aktivity zaměřené na zajímavá témata, kde si mnohé účastníci vyzkouší na vlastní kůži a poznají jak odborníky z oboru, tak i nové přátele, které zajímá to samé, co je.

Systém podpory nadání a péče o nadané

Národní pedagogický institut České republiky zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů cílenou podporu školám a školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané. Na základě zkušeností s touto problematikou doporučujeme

Dítě a nadání – předškolní období

Nadání v předškolním období si můžeme představit jako soubor vloh a schopností, které umožňují dítěti dosáhnout ve srovnání s vrstevníky nadprůměrných výkonů v určité oblasti nebo více oblastech činností. Jak rozpoznat projevy nadání? Jak bojovat s mýty a předsudky o nadaných?

Krajská síť podpory nadání

Cílem Sítě podpory nadání je vytvářet prostředí pro systematickou péči o nadané žáky prostřednictvím sdílení informací a příkladů dobré praxe, vytvářením inovací a systémových návrhů