Nábytková banka Plzeňského kraje, z.s.

obrazek
24. dubna 2024 08:20, Ing. Alena Otčenášková

Nábytková banka Plzeňského kraje, z.s. je součástí České federace nábytkových bank a re-use center, z.s., která sdružuje napříč Českou republikou společensky a environmentálně prospěšné organizace, které pomáhají předcházet vzniku komunálního odpadu.

Nábytková banka naplňuje koncept cirkulární ekonomiky, tj. dává druhou šanci nábytku, vybavení do domácnosti, elektrospotřebičům, které by jinak skončily jako odpad, a prodlouží tak jejich životnost. Tento nábytek, vybavení do domácnosti, elektrospotřebiče získává Nábytková banka Plzeňského kraje, z.s. od dárců zdarma, a následně distribuuje zdarma pomocí partnerských organizací (sociální odbory, neziskové organizace) příjemcům, jimiž jsou klienti nízkopříjmových domácností.

Během tří měsíců realizace projektu se podařilo Nábytkové bance Plzeňského kraje, z.s. s pomocí kampaně na sběr nábytku a vybavení do domácnosti získat necelých 10t materiálu, který by se jinak stal odpadem. Dále se podařilo za relativně krátkou dobu navázat 12 smluv o vzájemné spolupráci s neziskovými organizacemi a podpořit 87 klientů, a tedy vrátit zpět do oběhu téměř 3t materiálu jako materiální pomoci pro nízkopříjmové domácnosti.

Nábytková banka Plzeňského kraje, z.s. přináší trojí benefit:

  • environmentální - předcházení vzniku odpadů a snížení jeho produkce,
  • ekonomický - vytvoření nových pracovních míst,
  • sociální - podpora nízkopříjmových domácností poskytnutím materiální podpory, a vybavení nábytkem sociálních pracovišť.
Na financování fungování Nábytkové banky Plzeňského kraje, z.s. se podílí též obce, a v dalších letech se bude podílet také Státní fond životního prostředí.Soubory ke stažení