Nabídka kurzů českého jazyka pro cizince/Набíдка курзů ческéго про цізінце

obrazek
25. dubna 2022 13:35, aktualizováno 29. dubna 2022 12:38, Mgr. Veronika Šimonová

Pro lepší orientaci v nabídce kurzů češtiny pro cizince v rámci Plzeňského kraje vytvořila Fakulta pedagogická ZČU v Plzni databázi kurzů českého jazyka pro cizince. Tato databáze bude průběžně aktualizována.

Zájemci o výuku českého jazyka pro cizince mají možnost získat informace o kurzech ZDE. Зáємці о вýуку ческéго язика про цізінце, можност зíскат інформаце о курзех ЗДЕ.

Organizace nabízející kurzy českého jazyka pro cizince mohou svou nabídku zveřejnit ZDE.

Zájemci o jazykové kurzy pro děti ve věku od 14 do 18 let se mohou obracet na e-mail: zuzana.svehlova@plzensky-kraj.cz. Do e-mailu prosím uveďte jméno, příjmení a rok narození dítěte.

Ті, хто цікавиться мовними курсами для дітей віком від 14 до 18 років, можуть зв'язатися з нами по електронній пошті: zuzana.svehlova@plzensky-kraj.cz. Будь ласка, вкажіть ім'я, прізвище та рік народження дитини в електронному листі.


Galerie