Na budově úřadu zavlála vlajka sokolská

obrazek
06. října 2023 11:45, Bc. Patrik Pátek

Na budově Krajského úřadu Plzeňského kraje zavlála vlajka České obce sokolské. Její vyvěšení připomíná Památný den sokolstva, který připadá na neděli 8. října. Český tělocvičný spolek přitom vznikl před 161 lety a dodnes se věnuje sportovní všestrannosti, kultuře a sportu.

Slavnostní vyvěšení vlajky se konalo za účasti hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, náměstka pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petra Vanky a starostů sokolských žup působících na území kraje. Předcházelo mu přijetí významných hostů na krajském úřadě a diskuse o úloze, významu a činnosti sokolstva v rámci plzeňského regionu. Účastnili se ho Miroslav Kroc, starosta „Sokolské župy Rokycanovy“, Iva Bartovská, starostka „Sokolské župy Plzeňské a další zástupci tělocvičných jednot. „Sokol je organizací s hlubokou historií. Zasloužil se o rozvoj zdraví a radosti z pohybu mnoha generací a dodnes se o tento rozvoj stará především v malých městech a obcích a já mu přeji, aby se mu stále dařilo naplňovat svou myšlenku a poslání,“ pronesl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Památný den sokolstva se významným dnem České republiky stal v roce 2019. Letos připomíná 82. výročí dne, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich v noci ze 7. na 8. října 1941 zahájil faktickou likvidaci obce sokolské, obec rozpustil a její majetek byl úředně zabaven. Sokolové tímto aktem vzpomínají na padlé bratry a sestry ve 2. světové válce i na členy spolku, kteří obětovali svůj život v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako na sokoly a sokolky z řad 3. odboje.

I dnes Sokol funguje stejně jako v minulosti podle své základní myšlenky – jde mu o harmonický rozvoj osobnosti po stránce fyzické i duševní, je hybatelem sportovních a kulturních aktivit všude, kde působí. Sokol prošel nelehkou dobou. Snahy ukončit jeho činnost zažil během protektorátu i v padesátých letech, kdy jej tehdejší ÚV KSČM zakázal. K znovuzaložení obce sokolské došlo až v roce 1990. Sokol byl přitom založen 16. února 1862 Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
 


Galerie