Myslivost, rybářství a včelařství

Včelařům Plzeňského kraje rozděleno přes 29 milionů

Od roku 2008 Plzeňský kraj poskytuje podporu včelařům formou dotací z rozpočtu Plzeňského kraje.

Informace pro rybníkáře

Informace pro osoby, které vlastní nebo mají pronajatý rybník...

Kompetence krajského úřadu v oblasti rybářství

Stručný výčet pravomocí krajského úřadu v přenesené působnosti...

Kompetence krajského úřadu v oblasti myslivost

Stručný výčet pravomocí krajského úřadu v přenesené působnosti...