MŠMT schválilo Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje na období 2020-2022

obrazek
22. června 2020 09:58, Ing. Danuše Jedličková
Pracovní skupina pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy projednala a schválila dne 30. dubna 2020 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje na období 2020-2022. Před tím byl tento dokument schválen Pracovní skupinou Vzdělávání pro území Plzeňského kraje a Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje.

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje na období 2020-2022 navazuje na předchozí akční plán, který probíhal v letech 2016-2019. Jeho cílem je plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol v souladu s potřebami trhu práce a socioekonomickou situací v regionu. Řeší zejména rozvoj středních a vyšších odborných škol v Plzeňském kraji v kontextu ostatních částí vzdělávacího systému (MŠ, ZŠ, VŠ, CŽU).

Součástí dokumentu je také vize vzdělávání v Plzeňském kraji v roce 2035, která vznikla na základě široké diskuse aktérů působících ve vzdělávání na území kraje. Dílčí části krajského akčního plánu se také promítly do Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2020-2024).

V současnosti již probíhá implementace tohoto krajského akčního plánu. Konečnou podobu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje na období 2020-2022 naleznete na těchto internetových stránkách v sekci „Dokumenty KAP“.