Modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky

obrazek
16. července 2021 08:38, aktualizováno 05. dubna 2022 12:12, Jana ČernáŽadatelé mají od 1. 7. 2020 povinnost sestavovat ohlášení i následné žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích (včetně žádostí o poskytnutí FP na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům nestátních lesů za období 2022 až 2026) a žádosti na vybrané myslivecké činnosti v tzv. modulu pro žadatele (MPŽ). Modul pro žadatele (ZDE)


Pro sestavení ohlášení/žádosti musí mít uživatel zřízený uživatelský účet v prostředí eAGRI. (ZDE). Postup pro založení účtu a zpracování ohlášení/žádosti je uveden níže v příloze.

Z jednoho uživatelského účtu je možné vytvořit neomezený počet žádostí za různé žadatele v různých programech (včetně dalších lesnických či mysliveckých příspěvků).


Při uvedení chybného údaje se zobrazí žluté nebo červené upozornění. Žlutě jsou označeny propustné chyby – žádost jde odeslat i s těmito chybami, doporučujeme ale ověřit správnost uvedeného údaje (např. je indikován nesoulad mezi osobou uvedenou do žádosti a osobou uvedenou v ohlášení). Červeně jsou označeny nepropustné chyby – žádost s touto chybou nejde odeslat, protože obsahuje závažnou chybu (např. špatně zvolené podací místo nebo není vyplněna některá z povinných položek) – žadatel musí chybu odstranit. Při umístění kurzoru na položku s upozorněním se zobrazí i detailní chybová hláška.

Po dokončení práce s formulářem ODEŠLETE DATA PODACÍMU MÍSTU příslušným tlačítkem "odeslat data ...".

Samotné odeslání dat ohlášení/žádosti nestačí, ohlášení/žádost je nutné vytisknout, opatřit potřebnými přílohami a podpisy a PODAT příslušnému krajskému úřadu osobně, poštovní zásilkou nebo datovou zprávou do datové schránky!

Přílohy žádosti (průvodní listy sadebního materiálu apod.) se v současnosti nepodávají prostřednictvím modulu pro žadatele, přikládají se až k vytištěné žádosti.


Do okamžiku převzetí ohlášení/žádosti krajským úřadem může žadatel odeslaná data stáhnout zpět kvůli opravě či doplnění. Po převzetí ohlášení/žádosti krajským úřadem je tento krok možný pouze ve spolupráci s krajským úřadem. Data ohlášení/žádosti může k úpravě či doplnění vrátit rovněž přímo krajský úřad.

Při každém stažení či vrácení dat ohlášení/žádosti se zvýší číslo jejich verze v záhlaví ohlášení/žádosti, z tohoto důvodu má žadatel své ohlášení/žádost znovu vytisknout a po podpisu znovu doručit krajskému úřadu.


Při problémech s uživatelským účtem (zablokování účtu, zapomenuté heslo) se obracejte na helpdesk MZe: helpdesk@mze.cz. V případě problémů při vlastní práci v modulu pro žadatele a v případě speciálních požadavků uživatele (obnovení stornované žádosti, trvalé smazání žádosti, přesunutí žádosti pod jiného uživatele nebo zpřístupnění žádosti jinému uživateli atd.) se obracejte na administrátora modulu pro žadatele: mpz@mze.cz.Soubory ke stažení