Místní poplatky

Seminář "Místní poplatky a výkon jejich správy"

Ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, pod vedením pana Ing. Karla Hladkého, uspořádal dne 24.4.2014 seminář na téma "Místní poplatky a výkon jejich správy". Seminář byl určen pro pracovníky obecních a městský úřadů Plzeňského kraje, kteří vykonávají správu místních poplatků. Organizátory i lektorku paní JUDr. Alenu Šneberkovou, potěšil velký zájem o tento seminář.

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

Ministerstvo financí, Odbor 39 - Správní činnosti, Oddělení 3903 - Správní činnosti v oblasti poplatků, připravilo a předalo krajským úřadům metodickou pomůcku č.j. MF-32 613/2014/39-3903 k jednotlivým způsobům vymáhání včetně vzorů základních úkonů správce místních poplatků při vymáhání daňovou exekucí ...

Informace obcím PK k tzv. "vědomostním kvízům"

Na svých webových stránkách dne 27.3.2014 zveřejnilo Ministerstvo financí tiskovou zprávu k tzv. „vědomostním kvízům“. Odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi požádal krajské úřady o předání informace o uveřejnění této zprávy všem obcím.

Využívání údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel

Pro potřeby obcí připravilo Ministerstvo vnitra ČR a Správa základních registrů službu umožňující hromadný výdej údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel.

Odhad příjmů obcí Plzeňského kraje v roce 2012 z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012

Předkládáme Vám materiál, který zpracovalo Ministerstvo financí. Jedná se o orientační přehled očekávaných příjmů obcí, tedy odhad finanční částky, kterou jednotlivé obce obdrží v rámci definovaného poměru z výše dílčího odvodu plynoucího z VHP a JTHZ uvedených v § 41b odst. 1 písm. a) až c) loterního zákona.