Místní poplatky

Místní poplatky - metodické doporučení Ministerstva financí č.j. MF-6025/2015/3003

Ministerstvo financí vydalo pod č.j. MF-6025/2015/3003 Metodické doporučení k aktuálním problémům aplikace procesních ustanovení zákona o místních poplatcích a daňového řádu v oblasti místních poplatků.

Metodický pokyn MF č.j. MF-59525/2014/3402 k postupu provozovatelů VHP při skládání finančních prostředků

Ministerstvo financí za účelem zajištění konsistentního postupu provozovatelů výherních hracích přístrojů při skládání (a následném uvolňování) finančních prostředků za účelem zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejících, vydalo metodický pokyn č.j. MF-59525/2014/3402.

Regulace provozu loterií a jiných podobných her - stanovisko ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 1. 9. 2014 "Stanovisko k regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi". K vydání tohoto stanoviska jej vedlo velké množství stížností provozovatelů loterií a jiných podobných her na narušení hospodářské soutěže v důsledku regulatorní činností obcí.

Místní poplatky - rozhodnutí NSS (konkludentní vyměření)

Nejvyšší správní soud v rozšířeném senátě vydal rozhodnutí týkající se tzv. konkludentního vyměření místního poplatku.

Ministerstvo financí informuje o podání trestního oznámení na nelegální provozování "kvízomatů"

Ministerstvo financí informovalo obecní a krajské úřady o podání trestního oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s provozováním technických herních zařízení označovaných jako "kvízomaty" nebo "vědomostní kvízy".