Místní poplatky

"Místní poplatek za užívání veřejného prostranství" - konzultační den pro obecní/městské úřady

Ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, Oddělení ekonomických analýz, uspořádal dne 22. října 2019 konzultační den pro obecní/městské úřady na téma "Místní poplatek za užívání veřejného prostranství".

Pracovní setkání zaměstnanců krajských úřadů

Krajský úřad Plzeňského kraje ve dnech 25. a 26. září 2019 pořádal pracovní schůzku zaměstnanců krajských úřadů z celé České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Magistrátu města Plzně, kteří zpracovávají agendu místních poplatků. Jednání pořádal ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, jehož pozvání přijali také zástupci Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Kanceláře veřejného ochránce práv, Nejvyššího správního soudu a Masarykovy univerzity v Brně. Tito hosté přednesli své příspěvky a zodpovídali otázky zúčastněných.

"Správa místních poplatků" - konzultační den pro obecní/městské úřady

Ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, Oddělení ekonomických analýz, uspořádal dne 7. března 2019 Konzultační den pro obecní/městské úřady na téma "Správa místních poplatků".

Místní poplatky - Metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona o místních poplatcích

Ministerstvo financí Odbor 39 - Správní činnosti, Oddělení 3903 - Správní činnosti v oblasti poplatků, vydalo pod č.j. MF-33140/2016/3903-1 "Metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 266/2015 Sb. - promíjení místních poplatků."

METODICKÁ POMŮCKA k projednávané novele zákona o místních poplatcích a zákonů souvisejících

Krajský úřad Plzeňského kraje vytvořil METODICKOU POMŮCKU k projednávané novele zákona o místních poplatcích a zákonů souvisejících, č. 2/2016