Místní poplatky

Vzory rozhodnutí určené pro správu místních poplatků od roku 2021

Vzory rozhodnutí určené pro správu místních poplatků od roku 2021 zpracované Ministerstvem financí.

Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky stanovící místní poplatek za komunální odpad dle právního stavu účinného od 1. 1. 2021

Dne 1. ledna 2021 nabyly účinnosti nové předpisy týkající se odpadového hospodářství a obce nyní mají možnost vybrat si jeden ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad, jak vyplývá z novelizovaného zákona o místních poplatcích. MV zpracovalo "Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky stanovící místní poplatek za komunální odpad dle právního stavu účinného od 1. 1. 2021"

Poplatky za komunální odpad

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti balík nové odpadové legislativy. Došlo tak ke zrušení stávajícího zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a došlo mimo jiné k novelizaci zákona o místních poplatcích.

Místní poplatky - Vzory rozhodnutí pro správu místních poplatků zpracované MF

Ministerstvo financí zveřejnilo "vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků".

Místní poplatky - Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu

Ministerstva vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly vydalo stanovisko pro správu místních poplatků v režimu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.