Místní poplatky

Pokyn Ministerstva financí č. D-345 a č. D-348

Ministerstvo financí z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vydal Pokyn č. D-345 a Pokyn č. D-348. Těmito pokyny se upravuje postup správce daně a správce poplatku

Stanoviska MF k vyměření místního poplatku platebním výměrem

Ministerstvo financí vydalo Metodické stanovisko s Vyměření místního poplatku platebním výměrem - použitelnost ust. § 46 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Následně vydalo Doplnění tohoto stanoviska.

Sdělení MF k místnímu poplatku za VZP nebo JTHZ

Ministerstvo financí vydalo sdělení s názvem "Argumentace k výhradám a námitkám provozovatelů loterií a jiných podobných her k novele zákona o místních poplatcích provedené zákonem č. 183/2010 Sb., a k metodickému sdělení k místnímu poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu, které bylo publikováno dne 6.8.2010 na stránkách MF".

Metodické sdělení k místnímu poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF

Ministerstvo financí vydalo Metodické sdělení k místnímu poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, na základě novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, když současně byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.