Místní poplatky

Zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

Dnem 1.1.2012 nabývají účinnosti vybraná ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Jedná se především o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

Vzor hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku a vzor veřejné vyhlášky o jeho zpřístupnění k nahlédnutí.

Ministerstvo financí zpracovalo vzor hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku. Tyto vzory uveřejňujeme k využití správcům poplatků.

Setkání ekonomických odborníků krajských úřadů s pracovníky Ministerstva financí

Ekonomický odbor KÚPK, Oddělení ekonomických analýz, uspořádal ve dnech 20. a 21. dubna 2011 Pracovní setkání zaměstnanců krajských úřadů, kteří zpracovávajjí agendu výkonu přenesené působnosti na úseku místních poplatků.

Metodické doporučení MF č.j. 26/33 408/2011-262

Ministerstvo finaní vydalo dne 16.3.2011 Metodické doporučení č.j. 26/33 408/2011-262. Doporučení řeší postup správce místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Dále se týká vyměření místního poplatku hromadným předpisným seznamem.

Metodické doporučení MF č.j. 26/17 986/2011-262

Ministerstvo financí vydalo dne 17.1.2011 Metodické doporučení č.j. 26/17 986/2011-262. Doporučení se týká vyměřování místních poplatků dle daňového řádu.