Místní poplatky

Novela zákona o místních poplatcích - metodická pomůcka Ministerstva financí

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení ekonomických analýz informuje, že Odbor 39 - Správní činnosti, Ministerstva financí, na svých stránkách zveřejnilo metodickou pomůcku k procesní novele zákona o místních poplatcích, která byla provedena zákonem č. 252/2023 Sb.

Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma "Místní poplatky a vybrané instituty z jejich správy II."

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, Oddělení ekonomických analýz, dne 10. listopadu 2023 opětovně uspořádalo Konzultační den pro obecní a městské úřady, tentokrát na téma "Místní poplatky a vybrané instituty z jejich správy".

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, MHMP, magistrátů statutárních měst, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne 26. 10. 2023 se uskutečnila porada MF, odboru 39 - Správní činnosti se zástupci krajských úřadů, Magistrátu hl. města Prahy, magistrátů statutárních měst, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Daňové milostivé léto a územní samosprávné celky

Dne 28. srpna 2023 uspořádal on-line kulatý stůl "Daňové milostivé léto a územní samosprávné celky". Ke kulatému stolu byli přizváni zástupci Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, krajských úřadů a magistrátů statutárních měst.

Novela zákona o místních poplatcích

Dne 1. 1. 2024 nabyde účinnosti zákon č. 252/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novela vyšla ve Sbírce zákonů dne 25. 8. 2023.