Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR od 3. a 4. 12. 2020

obrazek
01. prosince 2020 13:45, aktualizováno 14:04, Mgr. René Zeithaml

Ministerstvo zdravotnictví České republiky s platností všem osobám s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových center (AOC) s účinností ode dne 4. prosince 2020 do 18. prosince 2020 nařizuje
provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a provést konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR pedagogickému pracovníkovi, který nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byl pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2; zároveň se tomuto pedagogickému pracovníkovi nařizuje se konfirmačnímu RT-PCR testu na místě podrobit bez prodlení.

Jednotlivá opatření najdete v příloze.

Soubory ke stažení