Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021 - vyhlášení

obrazek
22. prosince 2020 09:58, aktualizováno 11:22, Bc. Filip Beránek DiS.
Důvody podpory stanoveného účelu:
• podpora zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky Plzeňského kraje
• vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru„ pro obyvatele i návštěvníky kraje
• oživit dění v obcích a městech kraje za účelem prohloubení vztahu občanů k místu, ve kterém žijí

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty – tematické okruhy:
I. podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje menšího rozsahu lokálního charakteru, které budou prezentovány pro širokou veřejnost se zaměřením na hudbu, folklór, divadelní tvorbu, taneční umění, výtvarnou tvorbu, filmové festivaly, foto a design
V roce 2021 nebudou podporovány:
• doprovodné produkce k akcím a projektům, které nemají umělecký či kulturní charakter
• plesy, taneční zábavy, dětské zábavné akce apod.
• kurzy, workshopy a tábory pro děti či dospělé
• akce sportovního charakteru (soutěže tanečního sportu apod.)


II. podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti neziskových právnických osob, které byly primárně založeny za účelem kulturní činnosti, jsou činní nejméně po dobu 1 roku, a jejichž směřují k veřejné prezentaci (jedná se o podporu činnosti v průběhu celého roku, nelze žádat pouze na jednu akci)

Znění Pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.
Souhrn všech poskytnutých dotací z veřejných zdrojů na projekt nesmí přesáhnout 80 % celkových způsobilých nákladů na projekt.
Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 22.01.2021 do 14.05.2021 do 14.00 hodin.
Žádost musí být v aplikaci podána vždy před zahájením realizace daného projektu.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.
Konzultační dny: pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod. nebo v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.
Kontaktní osoby – administrátoři dotace:
Mgr. Jana Stachová
Oddělení kultury – č. kanceláře 459
Telefon: +420 377 195 395
GSM 777 353 690
E-mail: jana.stachova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz


Časový harmonogram dotačního programu:
22.12.2020 – vyhlášení a zveřejnění Programu
22.01.2021 – otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
14.05.2021 – uzávěrka podávání žádostí
28.06.2021 - rozhodnutí RPK
06.09.2021 – rozhodnutí ZPK
31.12.2021 – konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce
15.01.2022 – mezní termín pro úhradu nákladů vzniklých příjemci v prosinci 2020
03.02.2022 – termín pro předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace

Soubory ke stažení