Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2024 – poskytnutí dotací

obrazek
21. května 2024 06:08, aktualizováno 06:09, Bc. Zdeněk Valenta

Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 5095/24 ze dne 20.05.2024 bylo schváleno poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2024“.

V přílohách tohoto článku naleznete přehled schválených dotací z programu (viz příloha č.1). Dále zde naleznete vzorovou smlouvu o poskytnutí účelové dotace (viz příloha č.2) a přehled neschválených dotací (viz příloha č.3).

Přehled schválených dotací z programu naleznete také na dotačním portálu Plzeňského kraje eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) na odkazu Žádosti. Pro vyhledání konkrétního dotačního titulu je zapotřebí použít příslušný filtr. Přehled schválených žádostí naleznete také na detailu jednotlivých dotačních titulů (odkaz Dotační tituly).

Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také po přihlášení do Vašeho účtu v aplikaci eDotace a stisknutí odkazu Žádosti na detailu Vaší konkrétní žádosti.

Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy obdrží úspěšní žadatelé e-mailem včetně příslušných pokynů. Vlastní návrh smlouvy bude možno nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz) pod záložkou Přílohy.

Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde. Logo Plzeňského kraje v různých formátech lze stáhnout zde (dole na stránce).

Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Kontaktní osoby poskytující informace související s Programem:

Kontaktní osoba – administrátor dotace:
Mgr. Jana Stachová
Oddělení kultury - č. kanceláře 459
telefon: +420 377 195 395
e-mail: jana.stachova@plzensky-kraj.cz


Soubory ke stažení