Mezinárodní spolupráce

Úspěšný metodický seminář eTwinning proběhl v Plzni

Dne 4. května 2022 se v Plzni konal metodický seminář eTwinning, který pořádal odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje ve spolupráci s Národním podpůrným střediskem pro eTwinning (Domem zahraniční spolupráce) ...

Projekt "Odlišní, ale společně" - setkání v Plzeňském kraji

Projekt Erasmus SOUE Plzeň „Odlišní, ale společně“ pokračoval čtvrtou aktivitou „Czech heritage“, kterou učitelé a žáci školy připravili pro své partnery z Řecka, Rumunska, Turecka a Itálie v Plzni, Praze, Klatovech a Velharticích...

Projekt „Odlišní, ale společně“ úspěšně pokračuje

Projekt SOUE Plzeň „Odlišní, ale společně“ pokračoval třetím setkáním všech partnerských škol v tureckém hlavním městě Ankara...

Projekt „Je to náš svět - starej se o něj“

V pořadí třetí aktivitou, kterou realizovalo Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 v rámci projektu „Je to nás svět – starej se o něj“, bylo březnové setkání partnerských škol v italském Tursi...

Projekt „Odlišní, ale společně“ úspěšně pokračuje

V rámci projektu „Odlišní, ale společně“ navštívili žáci Středního odborného učiliště elektrotechnického Rumunsko. V článku se dočtete o jejich dojmech a poznatcích ze spolupráce s partnerskými školami a z návštěvy cizí země, opět se můžete inspirovat ...