Mezinárodní spolupráce

Projekt: “ZELENÉ KROKY DO BUDOUCNOSTI“ - Třetí aktivita – Portugalsko - Agrupamento de Escolas de Penacova

Třetí aktivita projektu “ZELENÉ KROKY DO BUDOUCNOSTI“ se konala v portugalské škole za účasti všech partnerů. Po slavnostním přivítání ředitelkou školy jsme měli možnost si prohlédnout školu a její vybavení.

Projekt: „ZELENÉ KROKY DO BUDOUCNOSTI“ - druhá aktivita

SOUE Plzeň zorganizovalo druhou aktivitu pro všechny účastníky – dospělé i studenty. Protože se česká škola specializuje na obor elektrotechnika, bylo setkání zaměřeno na různé zdroje energie využívané v zúčastněných zemích, srovnává je a všímá si vlivu různých zdrojů na světové klima.

Projekt “GREEN STEPS TO THE FUTURE” “ZELENÉ KROKY DO BUDOUCNOSTI “

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí studentů a učitelů, kteří tvoří hlavní cílovou skupinu, o změně klimatu, jejíž dopady lze pozorovat konkrétně po celém světě, a podpořit rozvoj inovativních postupů souvisejících se změnou klimatu prostřednictvím činností, které budou prováděny. V rámci hlavního tématu změny klimatu budou v projektu probíhat aktivity v dílčích tématech, jako je vodní hospodářství, odpadové hospodářství a energetická účinnost.

Nová aktivita Erasmus+ Sport

V letošním roce lze nově podávat žádost o grant v programu Erasmus+ Sport. V oblasti sportu se Erasmus+ zaměřuje na mezinárodní výjezdy trenérů a dalších pracovníků, díky kterým získají cenné zkušenosti, know-how a posílí svůj profesní rozvoj...

V Plzni se konal již podruhé metodický seminář eTwinning pro učitele

Dne 7. prosince 2022 se v Plzni konal metodický seminář eTwinning, který pořádal již podruhé odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje ve spolupráci s Národním podpůrným střediskem pro eTwinning (Domem zahraniční spolupráce) ...