Mezinárodní seminář pro učitele němčiny

09. března 2020 Mgr. Barbora Štychová
Bavorské ministerstvo pro vyučování a kultus nabízí učitelům němčiny působícím na základních školách, středních odborných školách, gymnáziích, vyšších odborných školách a středních odborných učilištích účast na mezinárodním semináři v Gars am Inn v termínu od 6. do 10. července 2020. Seminář bude zaměřen především na didaktiku a metodiku (němčina jako cizí jazyk) a reálie (včetně úvodu do školského systému). Diskutována budou taktéž aktuální společenská a kulturní témata. Náklady na pobyt, stravování i cestu (Praha-Gars a zpět) jsou hrazeny z prostředků obou ministerstev. Podrobné informace k semináři i přihláškám jsou zveřejněny na webové stránce Domu zahraniční spolupráce:
https://www.dzs.cz/file/8996/Gars%20am%20Inn%202020.pdf.  
Uzávěrka pro podávání žádostí je 9. dubna 2020.