Mezinárodní konference věnovaná unikátnímu románskému portálu cisterciáckého konventního kostela v Plasích - 12.3.2020

14. února 2020 Ing. Josef Kuželka

Účastníci konference se budou věnovat monumentálnímu románskému portálu nalezenému v roce 2005 a v plném rozsahu odhalenému v roce 2019. Jedná se o mimořádně významné dílo v kontextu evropské řádové architektury. Výjimečný je tympanon portálu s reliéfním symbolickým obsahem. Portál bude představený ve stavebně historických souvislostech s kostelem, který podle nejnovějších výzkumů představuje ojedinělé dílo rané řádové architektury, vycházející z vizí sv. Bernarda z Clairvaux.
Budou předneseny odborné příspěvky vyzvaných autorů k dané problematice, zaměřené na umělecko-historický význam portálu, jeho restaurování a ochranu a na způsob jeho prezentace.
Příspěvky přislíbili odborníci z vysokoškolské oblasti, vědeckých institucí a oblasti památkové péče.

Bližší informace naleznete v pozvánce s programem v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení