Matriční a státoobčanská agenda

Osvědčování a zjišťování státního občanství České republiky

Vydávání osvědčení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky...

Nabývání státního občanství České republiky udělením

Podmínky udělení státního občanství ČR podle § 11 a násl. zák. č. 186/2013 Sb.

Nahlížení do sbírky listin nebo druhopisů matričních knih a vydávání potvrzení

Postup při vyřizování žádosti o nahlížení do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy nebo vyhledávání a vyřizování žádosti o vydání potvrzení ze sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy...

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením podle § 31

Postup při pohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31 zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a změně některých zákonů, v platném znění...

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením podle § 35

Postup při prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 35 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a změně některých zákonů, v platném znění ...