Mateřská a rodičovská centra

25. března 2020

Vyhlášení dotačního progamu "Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020"

Rada Plzeňského kraje schválila dne 16.3.2020 usnesením č. 4586/20 vyhlášení dotačního programu "Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020".