Likvidace nepoužitelných léčiv

Informace k náhradě nákladů za likvidaci léčiv

Postup úhrady nákladů vzniklých s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním od 6. 11. 2020.