Likvidace nepoužitelných léčiv

Informace k náhradě nákladů za likvidaci léčiv

Postup úhrady nákladů vzniklých s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním od 1. 12. 2019.