Krizový štáb: Nemocnice se připravují na možný nárůst nemocných

obrazek
05. ledna 2022 14:22, aktualizováno 13. ledna 2022 15:35, Bc. Patrik Pátek

Krizový štáb Plzeňského kraje po zhodnocení situace konstatuje, že po poklesu hospitalizací nemocných covid pacientů dochází opět po Novém roce k nárůstu počtu záchytů onemocnění covid pozitivních případů. Nastává tak situace, kdy případné rychlé šíření varianty mutace omicron může znamenat i rychlý nástup hospitalizací a zátěž v nemocnicích.

„Je třeba se na tuto situaci připravit a přijmout taková opatření, aby byla zachována činnost v důležitých oblastech infrastruktury. Připravujeme se na to už druhý týden. Již mezi Vánocemi jsme kontaktovali velké firmy, které jsou součástí kritické infrastruktury, jako jsou dopravci, veřejnoprávní organizace, vodárny, teplárny, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, firma Arriva i další, a požádali jsme je, aby přijaly opatření pro zajištění svých služeb,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová. Kraj zároveň požádá o přijetí opatření i na úrovni obcí. „Na dnešní den je proto připraveno také jednání se starosty obcí s rozšířenou působností,“ upozornila I. Mauritzová.

Podle ředitele KHS Michala Bartoše je v Plzeňském kraji epidemiologická situace dobrá. Stále je zde nízká incidence cca 300 osob/100 tis. obyvatel, ale čísla posledních dnů pomalu stoupají na 500 denních záchytů. „Na území Plzeňského kraje už došlo i k záchytu omicronu, čísla jsou však zatím malá, jde o komunitní šíření,“ konstatoval M. Bartoš. Informoval Krizový štáb, že požádal Armádu ČR o přidělení dvou mobilních odběrových týmů. Od 10. ledna by měl být jeden nasazen ve FN Bory Plzeň a druhý v nemocnici v Domažlicích. „Měly by vyjíždět do případných ohnisek nákazy a jinak budou využívány pro posílení kapacit testovacích míst,“ upřesnil. KHS také nyní napomáhá plošnému screeaningu ve školách a sleduje centrální informace ohledně testování od 17. ledna ve firmách, nastavení doby karantény a izolací. Závěrem M. Bartoš apeloval na to, aby se v následujícím období zostřila režimová opatření na veřejnoprávních úřadech, ve firmách v oblasti infrastruktury a tam, kde to lze, aby byl zaveden směnný provoz tak, aby se kontakty minimalizovaly.

Počty hospitalizovaných a trendy jejich nárůstu

Koordinátor lůžkové péče pro Plzeňský kraj prof. Jan Beneš potvrdil, že na přelomu roku došlo k očekávanému maximálnímu poklesu počtu záchytů covid pozitivních osob v populaci. „V nemocnicích jsme aktuálně ve stavu, kdy poklesly počty hospitalizovaných na úroveň, která nám umožňuje mírnou redukci v počtech lůžek určených k péči o pacienty covid pozitivní,“ uvedl a dodal: „Nicméně, v posledních dnech již zaznamenáváme otáčení trendu původně rychlého poklesu do stavu, kdy se počet nových hospitalizací vyrovnává s počtem nově přijatých. Jinými slovy jsme pravděpodobně na počátku nového nástupu, jehož rychlost lze nyní obtížně predikovat.“


K dnešnímu dni je v Plzeňském kraji evidováno 122 pacientů, z toho je 100 pacientů ve standardní péči a 22 v intenzivní péči. Dochází také k přechodnému překlápění lůžek do běžného provozu. V případě FN je to 1 oddělení standardní péče a 1 oddělení intenzivní péče. Prof. J. Beneš také uvedl, že v tuto chvíli sice zatím není znám poměr „delta:omikron“ v populaci, ale v případě varianty omikron lze očekávat prudký nárůst záchytů v populaci, který se v nemocničních zařízeních projeví zhruba do jednoho týdne.


Situace v pobytových sociálních službách

Za uplynulých 14 dní došlo k citelnému poklesu počtu covid pozitivních klientů i zaměstnanců na OČR nebo v karanténě. Z celkového počtu zaměstnanců 2781 je covid pozitivních pouze 17 osob. Pozitivních klientů v pobytových službách je pak z celkového počtu 4 104 klientů jen 9. „Žádná ze služeb nehlásí problémy. Zaznamenány jsou pouze jednotky případů pozitivních klientů,“ řekl členům krizového štábu Filip Zapletal, vedoucí Odboru sociálních věcí. V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc pak není žádný pozitivní zaměstnanec ani klient. „V terénních a ambulantních službách je také situace stabilizovaná,“ dodal F. Zapletal. V domově Péče Těně již nevypomáhá policie ani HZS, neboť i tam se situace stabilizovala.

Školy a školská zařízení

V pondělí 3. ledna obdržel Plzeňský kraj testy pro testování všech dětí v přípravných třídách ZŠ, přípravných stupních ZŠ speciálních i všech žáků ZŠ a žáků v prezenční formě vzdělávání v SŠ a konzervatořích bez ohledu na skutečnost, zda prodělali v posledních 180 dnech onemocnění Covid 19 či zda byli očkováni. „Plzeňský kraj obdržel 307 000 testů pro testování v termínech čtvrtek 6. ledna, pondělí 10. ledna, čtvrtek 13. ledna, pondělí 17. ledna 2022,“ upřesnila Jaroslava Havlíčková, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu.

„Ve spolupráci s HZS proběhl rozvoz testů na jednotlivá ORP v úterý 4. ledna. Ty nyní zajišťují jejich další distribuci školám ve svém obvodu. Školským zařízením, které zřizuje Plzeňský kraj, a soukromým školám zajišťuje distribuci testů odbor školství ve dnech 4. a 5. ledna,“ dodala J. Havlíčková. V uvedených termínech se zároveň testují všichni zaměstnanci škol. Testy pro zaměstnance musí školy nakoupit a hradit je budou ze státních prostředků.

Povinnost testování pro zaměstnance platí nově i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří již mají 3. dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci, a neuplynulo 180 dnů. Veškeré informace podle vydaných mimořádných opatření zaslal odbor školství všem školám v Plzeňském kraji.

Očkování a kapacita očkovacích míst

K dnešnímu dni bylo v Plzeňském kraji vyočkováno celkem 853 746 dávek. Dokončené očkování oběma dávkami má za sebou již 363 843 lidí a třetí posilující dávkou je očkováno 139 832 osob. Očkování v kraji probíhá podle vedoucího Odboru zdravotnictví Jana Karáska plynule bez problémů. „Naočkováno máme v Plzeňském kraji ve věku 5-11let celkem 626 dětí. Těch, kteří projevili zájem o očkování a zatím si nerezervovali termín pro očkování je 1867, což je velmi pěkné a lze říci, že i v tomto případě probíhá očkování plynule,“ vyčíslil J. Karásek. Připomněl, že očkování dětí probíhá ve FN Plzeň, na EUC klinice Plzeň, v Klatovské, Domažlické, Stodské a Sušické nemocnici a u praktických lékařů pro děti a dorost.

Testování

Testovací kapacity všech míst jsou dostatečné. „Jsem velmi ráda, že došlo k navýšení kapacity vyhodnocování vzorků. Je to i díky FN Plzeň, Klatovské nemocnici, a zejména díky Bioptické laboratoři Plzeň, která je schopná v té největší špičce navýšit denní kapacitu vyhodnocených vzorků až na 7000-9000. To je velmi dobrá zpráva pro náš kraj,“ zdůraznila hejtmanka Ilona Mauritzová s tím, že takto může být při celkovém součtu všech testovacích míst vyhodnoceno až 12 tisíc vzorků denně.

S ohledem na předpokládané povinné testování zaměstnanců od 17. 1. 2022 všechna stacionární testovací místa připravují navýšení kapacit a rozšíření provozních hodin.

Ověření mutace omikron tzv. diskriminační PCR testy u vzorků, u nichž je podezření na novou mutaci, provádí v současné době FN Plzeň, Bioptická laboratoř Plzeň a laboratoř Klatovské nemocnice.

Další jednání Krizového štábu Plzeňského kraje je svoláno na 12. ledna 2022.

Ing. Helena Frintová