Krizový štáb: Denní počty nákaz jsou nejvyšší za celou dobu pandemie

obrazek
26. ledna 2022 14:14, aktualizováno 03. února 2022 17:56, Bc. Patrik Pátek

Denní počty nově zjištěných nákaz na území Plzeňského na konci minulého týdne překonaly hranici 2000 případů za jeden den. Jsou tak nejhorší od začátku pandemie!

„Potvrdily se tím předpoklady Krizového štábu Plzeňského kraje a hygieniků z minulého týdne, že dojde ke zrychlení a eskalaci nákazy na celém území. Nejhorší situace je ve školách a podle hygieniků se dá očekávat zvýšený nárůst šíření nákazy i v dalších dnech,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Se současnou epidemiologickou situací seznámil Krizový štáb ředitel KHS Plzeň Michal Bartoš. „Nárůsty počtu nových případů přibyly až v řádech stovek procent. Oproti minulému týdnu byl v Plzeňském kraji překonán jejich rekord, kdy počet nových případů vzrostl až o 180 procent. Každý den nyní zaznamenáváme 1300 až 1500 případů,“ vyčíslil M. Bartoš a upřesnil, že převažují skupiny mladších osob. Dokonce 44 – 46 % z denních záchytů je evidováno u dětí. Průběh nemoci je podle hygieniků mírnější než u mutace Delta.

Trasování probíhá podle prioritizace osob dle věku, a to zejména u skupiny osob 65+. Ve školách probíhá plošným screeningem 1x týdně. Případná režimová opatření ve zdravotnických zařízeních nastavuje jejich vedení.

Počty hospitalizovaných a trendy jejich nárůstu

Koordinátor lůžkové péče pro Plzeňský kraj prof. Jan Beneš potvrdil, že aktuální 7denní průměr incidence činí v Plzeňském kraji 1700/100tis., přičemž před týdnem 18. ledna byl 670/100tis. Se zhruba čtrnáctidenním zpožděním se tento nárůst začne projevovat i v počtu hospitalizovaných osob. „Bohužel již nyní dochází k mírnému nárůstu a zaznamenáváme již i pacienty s omikronovou mutací a závažným plicním postižením, které vyžaduje hospitalizaci v intenzivní péči a umělou plicní ventilaci,“ informoval členy krizového štábu prof. J. Beneš.

V nemocnicích je k dnešnímu dni podle databáze ISIN hospitalizováno celkem 85 pacientů, 71 je ve standardní péči a 14 v intenzivní péči.

Většina z nich je v plzeňských nemocnicích – v Privamedu a ve Fakultní nemocnici Plzeň. V rámci FN Plzeň je pečováno o 45 pacientů, z nichž je 9 na intenzivní péči a 7 na UPV. Na ECMO není žádný pacient.

I při výpadku zdravotnického personálu je při současně nastavených karanténních opatřeních situace v nemocnicích podle prof. Jana Beneše zatím zvládnutelná.

Situace v pobytových sociálních službách

Filip Zapletal, vedoucí Odboru sociálních věcí sdělil členům krizového štábu, že se situace v pobytových zařízeních sociálních služeb mírně zhoršila. „Zaznamenali jsme nárůst počtu covid pozitivních zaměstnanců, a to celkem 51, oproti 9 z minulého týdne. Zaměstnanců v karanténě je nyní 274, oproti 191 z minulého týdne. Počet pozitivních klientů stoupl z 3 na 12,“ vyčíslil Filip Zapletal, vedoucí Odboru sociálních věcí. Terénní a ambulantní služby nehlásí žádné větší problémy a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc je jeden pozitivní zaměstnanec.

Podle informací z pobytových zařízení se potvrzuje i specifický průběh onemocnění. „Kratší délka onemocnění, většinou bezproblémový průběh a převážně pětidenní karanténa či izolace způsobují rychlý návrat nemocného personálu do zaměstnání, takže i citelné personální výpadky ve službách je možné zatím krátkodobě saturovat z vlastních zdrojů a neohrozí tak chod zařízení,“ konstatoval F. Zapletal s tím, že lze těžko říci, zda tato možnost přetrvá i v případě, kdy nárůst onemocnění bude v řádově vyšších procentech.

Pobytová zařízení také dle potřeby zavádějí omezení návštěv a další režimová opatření, většinou na základě konzultace s hygienou či praktickými lékaři.

Školy a školská zařízení

Náměstkyně pro oblast školství Radka Trylčová informovala členy Krizového štábu, že je v současné době uzavřeno 5 škol, a to jedna střední škola v Klatovech, kde je zavedena distanční výuka, a dále čtyři školy základní (ve Stříbře, Plzni, Klatovech a v Horšovském Týně).
„Čísla nám rostou. Na základě informací středních škol bylo tento týden po testování zachyceno 340 pozitivních žáků, 21 pozitivních pedagogických pracovníků a 4 pozitivní nepedagogičtí pracovníci,“ upřesnila náměstkyně hejtmanky Radka Trylčová s tím, že jsou monitorovány i dětské domovy, které v tuto chvíli situaci zvládají.


Situace ve složkách IZS

Nemocnost v oblasti složek IZS (u HZS, PČR, AČR, ZSS PK) se mírně zvyšuje, ale mohou plnit svoji činnost bez omezení. „Také u sledovaných subjektů z oblasti dopravní, energetické a vodohospodářské oblasti nejsou nahlášená data o výši nemocnosti vyšší než 10 procent. Jejich činnost nemocností ohrožena není,“ informoval členy Krizového štábu Plzeňského kraje Radek Svoboda, vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚPK.


Očkování a kapacita očkovacích míst

K dnešnímu dni bylo v Plzeňském kraji vyočkováno celkem 921 989 dávek. Dokončené očkování oběma dávkami má za sebou již 368 491 lidí a třetí posilující dávkou je očkováno 199 418 osob. „U malých dětí 5+ máme vyočkováno 2350 dávek, z toho 524 malých dětí má očkování dokončeno,“ vyčíslil vedoucí Odboru zdravotnictví krajského úřadu Jan Karásek. Doplnil, že za minulý týden bylo naoočkováno také 1476 osob bez registrace a pomocí mobilních týmů 185 osob. Počet zájemců o první dávky ale klesá.
„Dobrou zprávou je, že se do očkování zapojuje stále více praktických lékařů pro děti a dorost. Z celkového počtu 96 dětských ordinací v našem kraji, jich už očkuje 50,“ vyzdvihl J. Karásek.

Testování

Zájem o testování především PCR testy významně stoupá. „S ohledem na nakažlivost varianty omikron jsme s tím počítali a máme i nadále dostačující kapacity odběrových míst i laboratorních kapacit na jejich vyhodnocení. Stávající kapacita je 12 000 vzorků denně a nemocnice Privamed, která disponuje vlastní laboratoří, může navýšit svou denní kapacitu vyhodnocování vzorků až na 10 000. Tím by se denní kapacita v Plzeňském kraji dostala na 22 000 vzorků denně. V současné chvíli ale musíme zajistit rozšíření kapacity na odběry vzorků,“ upozornila hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Seznam testovacích míst najdete na krajském webu ZDE.

Další jednání Krizového štábu Plzeňského kraje je svoláno na středu 2. února 2022.

Ing. Helena Frintová