Krizová opatření ze dne 22.2.2021

obrazek
23. února 2021 10:33, aktualizováno 27. února 2021 11:35, Mgr. René Zeithaml

Vláda České republiky dne 22. února 2021 přijala nová krizová nařízení:

Všem poskytovatelům, kteří dokončili očkování proti onemocnění COVID-19 podle příslušného očkovacího schématu, se s účinností ode dne 23. února 2021 nařizuje, aby bezprostředně po dokončení tohoto očkování vystavili v prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19, certifikát o dokončení očkování.

S účinností ode dne 1. března 2021 do odvolání nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 tak, že nařídí izolaci v minimální délce trvání 10 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo.

Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Vládní usnesení najdete v příloze.

Soubory ke stažení