Krajská síť podpory nadání

obrazek
03. září 2020 10:37, Mgr. Ludmila Novotná

Cílem Sítě podpory nadání (SIPON) je vytvářet prostředí pro systematickou péči o nadané žáky prostřednictvím sdílení informací a příkladů dobré praxe, vytvářením inovací a systémových návrhů, a dále hájit zájmy zúčastněných aktérů a cílových skupin v oblasti politik a plánovaní alokace zdrojů dotýkajících se identifikace, vzdělání, podpory, péče a uplatnění nadání dětí a mládeže v České republice.

A co se děje konkrétně v našem kraji?


• Rozvíjí se Krajská síť podpory nadání (KSPN) - rozšiřování členské základny KSPN, stimulace spolupráce mezi členy KSPN – sdílení kapacit, pořádání kulatých stolů, aktualizace informací členů na stránkách www.talentovani.cz.
• Probíhají setkání Krajské koordinační skupiny (KKS) – členové: https://talentovani.cz/system-podpory-nadani/krajske-site/plzensky-kraj.
• Realizují se individuální schůzky se členy KKS – identifikace společných témat a potřeb pro podporu nadání v Plzeňském kraji, čím mohou přispět k podpoře nadání, co by potřebovali v tomto směru.
• Dochází k vzájemnému propojování projektů – účelné propojování konkrétních aktivit pro žáky, pedagogy a vedoucí pracovníky, včetně příjemců IPo MAP a zástupců KAP (vazba na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2020 - 2024), RIS3.
• Účelně se propojují relevantní aktivity v rámci kmenové činnosti Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) a jeho projektů.
• V rámci Plánu hlavních úkolů České školní inspekce je pro školní rok 2020/2021 zařazen úkol „Hodnocení společného vzdělávání se zaměřením na podporu nadaných a mimořádně nadaných žáků základních škol a středních škol“.
• V závěru školního roku 2019/2020 proběhlo celorepublikové dotazníkové šetření k Motivaci žáků k soutěžím.

Více o systému podpory nadání: https://talentovani.cz/system-podpory-nadani/pomoc-skolam-a-organizacim. Zpřístupněné metodické materiály jsou určeny pro různé stupně vzdělávání a mohou pomoci školám i dalším organizacím realizovat podporu nadání.

Jedná se například o:
• 20 nejdůležitějších psychologických principů pro vzdělávání tvořivých, talentovaných a nadaných žáků od mateřské po střední školu,
• plán podpory nadání,
• vzorový projekt pro gymnázia - využití šablon,
• vzdělávací programy NPI ČR k tématu nadání,
• identifikace mimořádně intelektově nadaného žáka,
• jak řešit problémy spojené se společným vzděláváním nadaných žáků v běžné škole,
• šablony - vzorový projekt pro školu,
• příklady dobré praxe realizace šablon pro podporu nadání.