Krajská očkovací centra vypomohou praktickým lékařům pro děti a dorost s očkováním

14. prosince 2021 16:56, Bc. Patrik Pátek

Celkem na sedmi místech v Plzeňském kraji bude v nejbližších dnech umožněna registrace k očkování dětí ve věku 5-11 let. Přesto, že Plzeňský kraj i nadále preferuje očkování dětí v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, rozhodl se ve svých čtyřech akutních nemocnicích společně s dalšími třemi zdravotnickými zařízeními tuto věkovou kategorii očkovat a pomoci tak právě praktickým lékařům pro děti a dorost do konce roku 2021. Ti podle informací ministerstva zdravotnictví obdrží vakcínu pro děti až během ledna 2022. Očkování v krajských očkovacích centrech, Sušici, FN Plzeň a na EUC klinice Plzeň tak napomůže s očkováním dětí a zároveň praktickým lékařům pro děti a dorost umožní se připravit na očkování v lednu v roce 2022.

„Jsme přesvědčeni o tom, že očkování malých dětí nepatří do očkovacích center. Jsme rádi, že očkujeme děti nad 12 let a napomáháme tak v současné situaci k rychlejšímu proočkování populace. Stále si ale přejeme, aby začalo očkovat co nejvíce praktických lékařů pro děti a dorost. Vnímáme, že praktičtí lékaři pro děti a dorost dostanou vakcíny až v roce 2022 a že někteří lékaři pro děti a dorost nechtějí očkovat i kvůli nevyjasněné administrativě. Nabízíme jim, že pokud budou chtít, budou moci očkovat v našich očkovacích místech, tak jako to již umožnila nemocnice Sušice a EUC klinika v Plzni,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová a dodává: „Naše očkovací místa jsou připravena vytvořit pro praktické lékaře pro děti a dorost zázemí. Mají-li praktici problémy s očkováním dětí ve svých ordinacích, nabízíme jim, aby přišli očkovat k nám – máme dostatek prostor i dostatek vakcín.“

V následujících dnech budou veřejnosti otevřeny registrace dětí 5-11 let v Klatovské nemocnici, Domažlické nemocnici, Stodské nemocnici, Rokycanské nemocnici, EUC klinice Plzeň, Sušické nemocnici a Fakultní nemocnici Plzeň. Tato místa budou minimálně jeden den v týdnu ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost v nemocnicích očkovat do konce roku 2021. K očkování v očkovacím centru bude nutný formulář, kterým praktický lékař pro děti a dorost doporučí očkování resp. potvrdí vhodnost zařazení očkování s ohledem na zdravotní stav a očkovací kalendář dítěte. Tento formulář bude přístupný na webových stránkách zařízení v doporučeném formátu pro Plzeňský kraj.

Bc. Eva Mertlová