Krajská metodika rozpisu rozpočtu

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2021

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2021, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy vč. opravných koeficientů pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2021.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2020

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2020, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy vč. opravných koeficientů pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2020.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2019

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2019, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2019.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2018

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2018, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2018.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2017

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2017, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2017.