Krajská metodika rozpisu rozpočtu

06. března 2020

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2020

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2020, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy vč. opravných koeficientů pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2020.

01. března 2019

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2019

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2019, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2019.

01. března 2018

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2018

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2018, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2018.

03. března 2017

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2017

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2017, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2017.

22. února 2016

Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2016

Zveřejnění Krajské metodiky rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2016, jejíž nedílnou součástí jsou Krajské normativy pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2016.