Kraj s europoslancem řešil vizibilitu v Bruselu

obrazek
18. února 2022 15:07, Bc. Patrik Pátek

Výměna aktuálních informací o dění v Evropské unii, téma související s přípravou projektů spolufinancovaných z evropských prostředků nebo aktivity související s přípravou předsednictví České republiky v Radě EU v druhé polovině letošního roku. To byla témata pracovního setkání představitelů Plzeňského kraje s poslancem Evropského parlamentu Ondřejem Knotkem.

Pátečního setkání (18. 2. 2022) se na Krajském úřadě Plzeňského kraje zúčastnil hejtman Rudolf Špoták, náměstek hejtmana Petr Vanka a vedoucí odboru fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje Jan Přibáň. Účastníci setkání se shodli na tom, že je třeba i nadále posilovat dobré jméno Plzeňského kraje v Bruselu. „K tomu je vhodné využít nejen naše dobře etablované stálé zastoupení, které zde působí již od roku 2006, ale také plánované akce, které kraj v letošním roce bude v Bruselu pořádat nebo se na jejich organizaci bude podílet,“ připomněl náměstek pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petr Vanka s tím, že je třeba i nadále upevňovat síť kontaktů a partnerů, díky kterým Plzeňský kraj získává informace o kohezní a regionální politice EU, nástrojích evropské územní spolupráce, strukturálních fondech a komunitárních programech a díky kterým může tuto agendu v Bruselu ovlivňovat. „Věřím, že k úspěšnému naplnění cílů pomůže i přicházející rozvolnění, díky kterému se lidé spolu budou více setkávat. S naším přicházejícím předsednictvím bychom toho také patřičně měli využít,“ dodal hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.
 


Galerie