Kraj aktivně řeší protidrogové služby

obrazek
30. listopadu 2021 10:14, aktualizováno 10:42, Bc. Patrik Pátek
Plzeňský kraj se aktivně zapojuje do řešení otázek poskytování sociálních služeb. Rudolf Špoták, náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí, proto do konce roku hodlá navštívit všechny organizace poskytující na území Plzeňského kraje protidrogové služby.
Hlavním zájmem je vyslechnout specifickou problematiku a úskalí jednotlivých služeb, které by na sebe měly v konečné fázi co nejlépe navazovat, doplňovat se a přinášet maximální efektivitu v souvislosti se současnými potřebami klientů a moderním způsobem řešení. Při pátečním setkání s ředitelem Spolku Ulice Plzeň Martinem Parulou debatoval mj. nad specifikami poskytování služeb osobám s duální diagnózou (závislých na návykové látce a současně trpících psychickou poruchou). „Psychiatrické problémy jdou dnes už napříč celou společností a toto téma je nutné destigmatizovat. Mění se věk závislých, ale také sledujeme změnu jednotlivých závislostí,“ podotkl Martin Parula, ředitel Spolku Ulice Plzeň, když při setkání blíže popsal a představil souvislosti s léčbou klientů. „Aktuální situace není založena na systému, ale na lidech. Musíme se snažit, aby z hlediska finančního, ale především personálního nebyl jako domino, kdy stačí, aby spadla jediná kostička a vše se sesypalo. Snažíme se vyvářet co nejmenší schůdky mezi jednotlivými poskytovateli, protože to je jediný způsob, jak klienta udržet na jeho cestě při řešení problémů a veřejnost tím ochránit od negativních dopadů související s následnou kriminalitou spojenou se závislostním chováním. Jakákoli prevence je totiž nejefektivnější způsob ochrany společnosti,“ popsal Rudolf Špoták důvod, proč je Plzeňský kraj aktivní v řešení sociálních otázek.