Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma "Místní poplatky a vybrané instituty z jejich správy II."

03. ledna 2024 12:33, Mgr. Irena Sinkulová

Dne 10. listopadu 2023 uspořádal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, oddělení ekonomických analýz, již tradiční Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma "Místní poplatky a vybrané instituty z jejich správy II.".

Konzultační den byl určen především pro obecní/městské úřady, jejichž zástupci se nemohli konzultačního dne, který proběhl dne 12. května 2023 zúčastnit.

Přednášku pro účastníky na žádost Krajského úřadu Plzeňského kraje opětovně připravila lektorka Mgr. Ing. Radka Malinová, působící jako právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, která se specializuje na oblast poplatků a daní. Svou přednášku zaměřila na základní prvky jednotlivých druhů místních poplatků, tedy na předmět, subjekt, základ a sazbu poplatku. Dále se věnovala vybraným procesním otázkám správy místních poplatků, konkrétně se jednalo o ohlášení, vyměření a prominutí místních poplatků. Ve své přednášce se rovněž podrobně zabývala novelou zákona o místních poplatcích, provedenou zákonem č. 252/2023 Sb. Lektorka svoji přednášku tradičně doplnila o praktické příklady správy místních poplatků. Na závěr ochotně zodpovídala otázky účastníků.

Za ekonomický odbor krajského úřadu tímto děkujeme paní Mgr. Ing. Radce Malinové za skvělou přednášku, obsáhlé materiály, a její vstřícnost a ochotu. 

Zároveň si dovolujeme poděkovat všem, kteří se konzultačního dne zúčastnili, pokládali dotazy a s ostatními se podělili o své zkušenosti a připomínky z vlastní činnosti.


Prezentaci lektorky naleznete v příloze.

Soubory ke stažení