Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma "Poplatky za komunální odpad II."

10. listopadu 2022 13:48, Mgr. Irena Sinkulová

Dne 6. října 2022 uspořádal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, oddělení ekonomických analýz, již tradiční Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma „Poplatky za komunální odpad“.

Konzultační den byl určen především pro obecní/městské úřady, jejichž zástupci se nemohli květnového konzultačního dne zúčastnit.

Přednášku pro účastníky na žádost Krajského úřadu Plzeňského kraje, opětovně připravila lektorka Mgr. Ing. Radka Malinová, působící jako právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, která se specializuje na oblast poplatků a daní. Ve své přednášce se zabývala správou nových místních poplatků za komunální odpad.

Za krajský úřad tímto děkujeme paní Mgr. Ing. Radce Malinové za skvělou přednášku, obsáhlou prezentaci, a také za to, že se i po skončení přednášky dále velice ochotně věnovala odpovědím na položené dotazy.

Zároveň si dovolujeme poděkovat všem, kteří se konzultačního dne zúčastnili, pokládali dotazy a sdělovali své zkušenosti a připomínky z vlastní činnosti.


Prezentaci lektorky naleznete v příloze.

Soubory ke stažení