Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma "Poplatky za komunální odpad"

24. května 2022 09:41, Mgr. Irena Sinkulová

Dne 12. května 2022 uspořádal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, oddělení ekonomických analýz, již tradiční Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma „Poplatky za komunální odpad“. 

Přednášku pro účastníky konzultačního dne na toto téma, na žádost Krajského úřadu Plzeňského kraje, připravila lektorka Mgr. Ing. Radka Malinová, působící jako právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, která se specializuje na oblast poplatků a daní. 

Ve své přednášce se Mgr. Ing. Radka Malinová zabývala správou nových místních poplatků za komunální odpad. Vzhledem k nové právní úpravě předmětných poplatků zahrnula do své přednášky základní informace ke změnám právní úpravy, věnovala se podrobně oběma místním poplatkům, jejich vyměření a prominutí poplatků.

Za krajský úřad bychom paní Mgr. Ing. Radce Malinové rádi poděkovali za skvělou přednášku, obsáhlou prezentaci, a také za to, že se po skončení přednášky dále velice ochotně věnovala odpovědím na položené dotazy.

Zároveň si dovolujeme poděkovat i všem, kteří se konzultačního dne zúčastnili, dotazovali se a přispěli svými zkušenostmi ze své činnosti vykonávané při správě místních poplatků.

Vzhledem k velkému zájmu obecních a městských úřadů o toto téma Odbor ekonomický zorganizuje ještě další přednášku Mgr. Ing. Radky Malinové.

Prezentaci lektorky naleznete v příloze.

Soubory ke stažení