Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma „Místní poplatky a jejich správa“.

22. listopadu 2021 06:42, Mgr. Irena Sinkulová
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, Oddělení ekonomických analýz uspořádalo dne 18. 11. 2021 Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma „Místní poplatky a jejich správa“. Jednalo se o první konzultační den, který se uskutečnil formou videokonference, neboť prezenční forma v důsledku epidemiologické situace nebyla možná.

Přednášku pro účastníky konzultačního dne, na žádost Krajského úřadu Plzeňského kraje, připravil lektor doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., který působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, na Katedře finančního práva a národního hospodářství, a rovněž také jako proděkan pro zahraniční a vnější činnost. Zaměřuje se na oblast daňového práva, problematiku místních daní. Je členem komise pro veřejné právo II – komise pro finanční právo Legislativní rady vlády. Aktivně se zúčastní tuzemských i mezinárodních vědeckých konferencí. Současně je veden jako lektor akreditovaného vzdělávání a zpracovatel posudků v oblasti majetkových daní a daňové správy. Pravidelně publikuje v odborném právnickém tisku v České republice i v zahraničí.
Doc. Radvan se ve své přednášce věnoval místním poplatkům ve fázi jejich zavedení obecně závaznou vyhláškou a také následně jejich správou. Zvláštní pozornost věnoval novým místním poplatkům za komunální odpad.


Prezentaci doc. Radvana naleznete v příloze.


Za krajský úřad bychom rádi poděkovali panu docentovi za skvělou přednášku, obsáhlou prezentaci, a také za to, že se s plným nasazením věnoval odpovědím na položené dotazy.
Zároveň si dovolujeme poděkovat i všem, kteří si přednášku vyslechli, dotazovali se a přispěli svými zkušenostmi ze své činnosti vykonávané při správě místních poplatků.
Děkujeme rovněž Ing. Jaroslavu Pitterovi, z Odboru informatiky KÚPK, za technické zajištění videokonference.

Soubory ke stažení