Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje

12. ledna 2021 13:29, Peter Grohoľ

Plzeňský kraj obdržel od Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s. Koncepci rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje. Návrh Koncepce prošel procesem SEA – posouzením vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, v rámci kterého bylo zpracováno Vyhodnocení Koncepce dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě návrhu Koncepce a Vyhodnocení Koncepce bylo Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního prostředí vydáno souhlasné stanovisko k návrhu Koncepce.
Koncepce zatím nebyla schválena v orgánech Plzeňského kraje.

 
Koncepce, Vyhodnocení Koncepce a Natura 2000 a stanoviska KÚ PK-OŽP a návrh Prohlášení jsou uvedeny níže.

Soubory ke stažení