Koncepce

Koncepce podpory státní památkové péče na období 2013-2020 pro Plzeňský kraj

Usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 441/03 ze dne 23.09.2003 byla schválena „Koncepce památkové péče Plzeňského kraje“ jako koncepce podpory státní památkové péče v Plzeňském kraji...

Návrh Koncepce památkové péče Plzeňského kraje

Pod záštitou radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu, neziskový sektor a národnostních menšin Mgr. Olgy Kalčíkové se dne 23. června uskutečnilo v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni projednání návrhu "Koncepce státní památkové péče Plzeňského kraje".