Koncepce

Koncepce podpory státní památkové péče na období 2013-2020 pro Plzeňský kraj

Usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 441/03 ze dne 23.09.2003 byla schválena „Koncepce památkové péče Plzeňského kraje“ jako koncepce podpory státní památkové péče v Plzeňském kraji...

Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012 - 2017

Předkládaná „Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012 - 2017“ (dále jen Koncepce muzeí PK) má charakter střednědobého programu a navazuje na „Koncepci muzeí Plzeňského kraje“ na léta 2004 – 2009. Vychází z dlouhodobého strategického rozvoje PK i platné legislativy.

Návrh Koncepce památkové péče Plzeňského kraje

Pod záštitou radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu, neziskový sektor a národnostních menšin Mgr. Olgy Kalčíkové se dne 23. června uskutečnilo v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni projednání návrhu "Koncepce státní památkové péče Plzeňského kraje".