Komunita aktivních studentů v Plzeňském kraji už se rozjíždí pod novou značkou GoHigher

obrazek
29. června 2023 10:18, Mgr. Ludmila Novotná

26. června 2023 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnil první meet up GoHigher#1, který byl svolán v rámci pilotní aktivity budování komunity talentů pro výzkum, vývoj a inovace v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III. Cílem pilotu je zlepšit systém práce s talenty a vytvořit komunitu talentovaných žáků středních škol v Plzeňském kraji se zájmem o oblasti specializace kraje. Nadaným a aktivním žákům chceme nabídnout rozšíření aktivit nad již existující systém letních odborných kempů a kurzů určených pro úspěšné řešitele krajských a vyšších kol soutěží a olympiád. Už příprava pilotního projektu byla realizována za aktivní spolupráce motivovaných žáků SŠ a absolventů SŠ v kraji. Setkání potvrdilo význam a naléhavost realizace aktivit sbližujících potenciálně aktivní studenty. Jejich chuť, energie a zapálení opět potvrdilo aktivní zájem o spolupráci při rozvíjení aktivit podporujících rozvoj komunity.

Cíle projektu:

 • Podchytit komunitu potenciálně aktivních studentů (ne nutně definičně nadaných).
 • Zpřehlednit studentům nabídku rozvojových aktivit/projektů/soutěží.
 • Podpořit tvorbu komunity talentovaných/aktivních v Plzeňském kraji a jejich rozvoj.
 • Rozvinout témata strategie GetSmart.
 • Získat přímý kontakt na talenty a aktivní studenty.


Strategie řešení:

 • Rekonstrukce webu podporatalentu.cz.
 • Tvorba nové atraktivní značky (GoHigher, gohigher.cz) a nových komunikačních kanálů.
 • Všeobecná osvěta a pomoc.
 • Vznik ucelené interaktivní databáze aktivit.
 • Databáze odborníků.
 • Realizace multidisciplinárních exkurzí.
 • Konference aktivních studentů.Galerie